Biztosabb Jövőért

2024. május. 29, szerda | Magdolna

Története

 A Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesületet bemutatja szervezetét
Az egyesületünk 28 település cigány kisebbségi önkormányzatainakroma civil szervezeteinektelepülési képviselőinek összefogásával alakult 2004-ben. Mára több megyei hatókörű programot valósított meg. Az egyesület igen széleskörű és tartalmas tevékenységet folytat: hagyományok és kultúra ápolása, az ifjúság támogatása, esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos programok szervezése, fő célkitűzése pedig a munkanélküliség csökkentésére irányuló programok és tevékenységek szervezése.
Főbb tevékenységeink:
§     Szabadidő szervezés pályázati támogatással fiatalok számára: uszoda, úszásoktatás, strand, nyaralás
§     http://tbn3.google.com/images?q=tbn:dxazzENFaKLuPM:http://www.semperstudio.hu/images/filozofiank.jpg2004-2006 Roma foglalkoztatás-szervező program A Nógrád Megyei Munkaügyi Központtól nyert pályázaton négy fő roma származású, érettségizett személy szerzett  Munkaerő-piaci ügyintéző OKJ-s képesítést: feladatuk hátrányos helyzetű, roma származású személyek bevonása képzési programokba, munkához juttatása. A program eredménye képen 87 fő került az elsődleges munkaerőpiacra, 150 főt közmunkán foglalkoztatnak, 42 fő vett részt képzésen. 2009-ben három munkaerő-piaci ügyintézőnk szerzett diplomát a Szent István Egyetemen, Gödöllőn.
 
§     2004-től mentori hálózatot fenntartása: a szervezet helyi képviselője, foglalkoztatás-szervezőink és szociális munkások járják a kistérség községeit, felkeresik a roma családokat, segítséget nyújtanak szociális, mentálhigiéniás és jogi ügyekben. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendőrséggel való együttműködésre (roma polgárőrség), eredményeink által a roma bűnözési hullám nagymértékben csökkent.300 családot kerestünk fel, ebből 135 családnak tudtunk konkrét segítséget nyújtani.
§     2006-2008 Foglalkoztatással a bűnmegelőzés érdekében projekt Az Egyesület kezdeményezte és dolgozta ki a programot, a képzési tematikát, amit a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ bonyolított. A megvalósítás során elsősorban romákból álló gondozói rendszer került kialakításra. 8 fő bűnmegelőzési mentor foglalkoztatásával A projekt eredményeként 310 főt vontunk OKJ-s képzésbe, 86 főt helyeztünk el az elsődleges munkaerőpiacon.
§     Szervezetünk oktatás szervezésével, a szociálisan hátrányos helyzetű emberek, szegény családok gyermekeinek iskolai támogatásával, korrepetitori képzések szervezésével is foglalkozik.
§     2008. FIP szolgáltatás pályakezdő fiatalok tájékoztatása képzési, munkaerő piaci lehetőségekről.
§     2009-2010 TÁMOP 5.2.5 Értékes életért- Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgáltatás létrehozása Szécsényi és Balassagyarmati Kistérségekben

  Irodák: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 66     Szécsény, Dugonics út 1
© Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület